Rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi)

  • Mchy Mchy

Gajnikowate (Hylocomiaceae)

 

Mech tworzący rozległe, żółtozielone, błyszczące darnie. Łodyżki czerwono przeświecające, długości do 15 cm, podnoszące się, regularnie pierzasto rozgałęzione. Gałązki boczne długości do 1,5 cm, ustawione dwuszeregowo w jednej płaszczyźnie. Liście łodygowe szerokojajowate, ze szczytem zaokrąglonym lub tępym. Puszki zarodnikowe brązowe, podłużnie jajowate, zgięte i ustawione poziomo na czerwonych szczecinkach ok. 2,5 cm, pojawiają się rzadko. Gatunek borowy.

Rośnie we wszystkich typach borów i borów mieszanych. Występuje również w lasach bagiennych, zwłaszcza w olsie torfowcowym. Objęty ochroną częściową.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.