Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Informacje ogólne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku położona jest w północno-wschodniej części Polski. Administruje lasami na terenie trzech województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz małym fragmentem lasów w województwie Mazowieckim.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje obszarem o powierzchni 624,5 tysięcy hektarów, z czego 582,6 tysięcy hektarów stanowią same lasy. Cechą charakterystyczną lasów w tym rejonie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych, zwanych puszczami:

  • Puszczy Białowieskiej (62 tys.ha)
  • Puszczy Augustowskiej (110 tys. ha),
  • Puszczy Boreckiej (23 tys. ha),
  • Puszczy Knyszyńskiej (105 tys. ha),
  • Puszczy Kurpiowskiej (34 tys. ha),
  • Puszczy Piskiej (70 tys. ha w granicach RDLP Białystok),
  • Puszczy Rominckiej (13 tys. ha),

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. RDLP w Białymstoku nadzorowana jest przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, sama zaś nadzoruje 32 jednostki terenowe – 31 nadleśnictw oraz Zakład Transportu i Spedycji LP w Giżycku.

Nadleśnictwa pełnią nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa oraz – w przypadku podpisania odpowiednich porozumień ze starostwami powiatowymi – zajmują się również nadzorem nad lasami innej własności. Zakład Transportu i Spedycji prowadzi natomiast działalność w zakresie spedycji drewna do odbiorców, zakupu i sprzedaży drewna w imieniu odbiorców, sprzedaży drewna opałowego i kominkowego, usług transportowych, pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, zaopatrzenia Nadleśnictw w siatki leśne, konserwacją i wykonaniem rowów, sprzedażą wyrobów firmy Husqvarna.

Źródło – www.bialystok.lasy.gov.pl.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej