Informator Turystyczny
Informacja Turystyczna

Informacja Turystyczna

Poniżej przedstawiamy adresy stacjonarnych Punktów Informacji Turystycznej w najbliższej okolicy.
 
PTTK Oddział im J.J.Karpińskiego w Białowieży
Adres: ul.Kolejowa 17
17-230 Białowieża /Poland
Kontakt:
tel1. +48856812295 
tel2. +48856812624
e-mail : [email protected]
www.pttk.bialowieza.pl

 

Punkt Informacji Turystycznej 
Białowieskiego Parku Narodowego
Adres: Park Pałacowy 11
Budynek Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
Kontakt:
tel. +48856812901
e-mail: [email protected]

Turystka Przyrodnicza “Sóweczka” Arek Szymura
Adres: Kolejowa 1, 
17-230 Białowieża
tel. +48669774777 
email: [email protected]
 
Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej ***
Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. 3 Maja 45
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 43 81
[email protected]

Punkt Informacji Turystycznej w Narewce**
Stanica Kajakowa
ul. Hajnowska 33
17-220 Narewka
tel. 85 685 80 62
[email protected]

Punkt Informacji Turystycznej **
Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka”
ul. 1 Maja 19
17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54
[email protected]