Białowieski Park Narodowy

Historia

 Za początki istnienia BPN przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono jednostkę administracyjną szczególną o nazwie „Rezerwat”. W roku 1932 jednostka ta została przekształcona w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku park restytuowano jako Białowieski Park Narodowy i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Niezwykle cenny w Białowieskim Parku jest fakt objęcia ochroną ścisłą tego samego obszaru przez ponad 90 lat. Pozwala to na obserwowanie i badanie naturalnych zmian zachodzących w zespołach leśnych nie zniekształconych pod wpływem gospodarki człowieka.
Ze względu na wielkie walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy w 1977 r. został wpisany przez UNESCO na listę Rezerwatów Biosfery. W 1979 r. uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 1992 r. utworzono transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa włączając w jego granice znaczną część Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej. W roku 2014 Komitet Światowego Dziedzictwa, na wniosek władz Polski i Białorusi, kolejny raz rozszerzył status światowego dziedzictwa – tym razem na niemal całą polską część Puszczy Białowieskiej. Obiekt ten nosi nazwę Białowieża Forest.

Obszar Parku interesujący jest również pod względem historycznym i kulturowym. Jednym z obiektów Parku jest Park Pałacowy o powierzchni ok. 50 ha. Założony został na przełomie XIX i XX w. wokół myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Do dziś zachował się towarzyszący pałacowi zespół budynków. Park, o powierzchni ok. 50 ha, zaprojektowany został w stylu angielskim przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga. Na terenie Parku stoi najstarszy budynek w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca – najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Park Pałacowy chroniony jest jako zabytkowe założenie parkowe. To urokliwe miejsce spacerowe, gdzie klimat dawnych czasów czuć do dziś. Na terenie Parku znajduje się siedziba BPN, Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz komfortowe Pokoje Gościnne BPN.

 


* źródło www.bpn.com.pl

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej