Informator Turystyczny
Warto Zobaczyć

Warto Zobaczyć

Puszcza Białowieska jest piękna i wyjątkowa. Na jej terenie znajduje się wiele niezwykle ciekawych miejsc, często nie do końca poznanych. To tutaj na przestrzeni wieków, ludzie wielu kultur i wyznań wspólnie dbali o to, aby w Puszczy nie zabrakło im schronienia i pokarmu. Różnorodność kultur na tych terenach wynikała z  migracji ludności mazowieckiej i ruskiej. Przez lata gwara mazowiecka miesza się z dialektami białoruskimi i ukraińskimi, tworząc unikalną, lokalną mowę. Dodatkowo, w nazewnictwie uroczysk w Puszczy, oprócz słowiańskich nazw spotykamy takie, których geneza sięga dawnej kultury Jaćwingów.

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu są obiekty sakralne. Najstarsze cerkwie pochodzą z XVII w., reprezentują tradycyjny styl lub nowoczesny z zachowaniem tradycyjnego kanonu. Odwiedzając Puszczę Białowieską warto wstąpić do  soboru pw. św. Trójcy w Hajnówce oraz do cerkwi pw. św. Mikołaja cudotwórcy w Białowieży i obejrzeć porcelanowy ikonostas.

Prezentujemy atrakcje, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wojaży, majówki czy weekendowych wycieczek.

Więcej informacji o leśnych obiektach turystycznych i ciekawych miejscach w całych Lasach Państwowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.czaswlas.pl/. Korzystając z wyszukiwarek można zaplanować wycieczki od początku do końca, przez interesujące miejsca.