Informator Turystyczny
Parkingi

Parkingi

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym, i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko po wyznaczonych do tego celu drogach. Postój pojazdów na drogach leśnych dozwolony jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W celu ułatwienia społeczeństwu dostępu do lasu realizowane są projekty aktywnego zagospodarowania lasu, czyli tworzenia parkingów leśnych. Nowoczesne obiekty tego typu wyposażone są w tablice informacyjne, miejsca parkingowe, wiaty, stoły i ławki. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.

Powszechna dostępność do lasów i ich walorów wynika z zapisów Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami).