Białowieski Park Narodowy

Edukacja

Jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych jest edukacja, którą Białowieski Park Narodowy prowadzi od niemalże 90 lat. Edukacyjnym ‘kamieniem węgielnym’ była działalność prof. Jana Jerzego Karpińskiego, który  doskonale przekazywał aspekty przyrodnicze zarówno dzieciom jak i dorosłym w formie artykułów, zdjęć oraz organizowanych wypraw terenowych. Przez te wszystkie lata model nauczania uległ pewnym zmianom, jednak do dziś opiera się  w wielu aspektach o tematy wskazane przez prof. Karpińskiego.

Obecnie w Białowieskim Parku Narodowym funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. J. J. Karpińskiego, w którym organizowane są zajęcia dla różnych grup wiekowych oraz prowadzone są tematyczne projekty edukacyjne. Do kalendarza imprez o charakterze edukacyjnym na stałe wpisała się Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej, organizowana corocznie od ponad 20 lat. Do obszernego zaplecza edukacyjnego Białowieskiego Parku Narodowego można doliczyć ekspozycję przyrodniczą w Muzeum, gdzie również w formie kameralnej wycieczki odbywają się zajęcia z grupami. Muzeum jest udostępnione dla turystów. O tym, więcej tu


 

* źródło www.bpn.com.pl

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej