Drabik drzewkowaty (Climacium dendroides)

  • Mchy Mchy

Drabikowate (Climaciaceae)

 

Mech tworzący luźne, jasnozielone, z czasem brunatniejące darnie. Łodyga główna płoży się pod ziemią. Łodyżki nadziemne wysokości 2-10 cm rosną pionowo, w górze rozgałęzione drzewkowato, z gałązkami bocznymi różnej długości, nierozgałęzionymi. Na jednej łodyżce znajduje się 4-12 czerwonych szczecinek długości do 4 cm. Puszki jasnobrązowe, wydłużone, proste. Jest wskaźnikiem wysokiego poziomu wód gruntowych.

Rośnie w podmokłych lasach: głównie w olsie porzeczkowym, zaroślach łozowych, na wilgotnych, żyznych łąkach. Objęty ochroną częściową.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.