Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)

  • Widlaki Widlaki

Widłakowate (Lycopodiaceae)

 

Zimozielona wieloletnia roślina zielna o pędzie głównym do 1 m dł., płożącym się i zakorzeniającym, widlasto rozgałęzionym. Pędy boczne prosto wzniesione, wysokości 10-30 cm, gęsto ulistnione, na ich szczycie pojedyncze, wałeczkowate, siedzące kłosy zarodnionośne, do 4 cm dł. Liście ciemnozielone, lancetowate, w górnej części brzegiem piłkowane i zaostrzone na wierzchołku, prostopadle odstające. Zarodnikuje: VII-IX.

Rośnie na glebach świeżych do mokrych, ubogich i średnio żyznych. Związany z różnymi zbiorowiskami borowymi. Pędy trujące. Zarodniki o działaniu leczniczym. Objęty ochroną częściową.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.