Lasy w Polsce

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Ilość drewna do pozyskania w każdym nadleśnictwie określana jako etat cięć, określony jest w planie urządzenia lasu (PUL). Etat cięć to maksymalna, planowana ilość metrów sześciennych drewna, którą można pozyskać z drzewostanu, bez szkody dla niego (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu), umożliwiając jednocześnie systematyczny wzrost zapasu drewna pozostającego w lesie. Masę tę (ilość) ustala się na 10 lat. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. Ocenia się, że zasobność (ilość drewna znajdującego się w drzewostanie) polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,4  mld m3 drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych”; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Prace leśne, prowadzone w LP stają się coraz bardziej zmechanizowane. W lesie pracuje coraz więcej maszyn, takich jak harwestery i forwardery. Ich wykorzystanie pozwala ograniczyć ilość prac wykonywanych ręcznie, zwiększyć bezpieczeństwo przy ścinaniu drzew niebezpiecznych oraz ograniczyć zdzieranie darni, upraszczając zrywkę (przetransportowanie pozyskanego drewna z miejsca pozyskania do składnic).

Las użytkujemy nie tylko pozyskując drewno, ale również płody runa leśnego, tj. grzyby oraz owoce leśne. Warto pamiętać, że wszystkie płody runa leśnego można swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w sposób nie powodujący niszczenia innych elementów środowiska przyrodniczego.
Lasy Państwowe prowadzą także plantacje drzew choinkowych. Co roku do naszych domów na święta trafia ponad 200 tys. polskich drzewek.

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej