Lasy w Polsce

Edukacja leśna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Ma ona m.in. za zadanie upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej oraz podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu.

Zajęcia edukacyjne w LP cieszą się dużym zainteresowaniem. Obejmują one szeroki wachlarz rozwiązań metodycznych, m.in. tradycyjne lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, lekcje w izbach edukacji leśnej, spotkania z leśnikiem w szkołach i poza nimi, akcje i wydarzenia edukacyjne, wystawy, plenery, konkursy wiedzy leśnej, czy zawody sportowe. W czasie zajęć wykorzystywana jest atrakcyjna i zróżnicowana infrastruktura edukacyjna, na którą składają się ośrodki edukacji leśnej, izby edukacyjne, wiaty edukacyjne – tzw. zielone klasy, ścieżki dydaktyczne, punkty edukacyjne, a także baza noclegowa. Działania edukacyjne Lasów Państwowych wspierane są przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Liderami edukacji leśnej są leśne kompleksy promocyjne (LKP). Są to jednostki funkcjonalne na terenie których doskonali się zasady zagospodarowania integrujące cele powszechnej ochrony przyrody z trwałą, zrównoważoną gospodarką leśną.

O aktualnym zakresie leśnej oferty turystycznej turyści mogą się dowiedzieć za pośrednictwem utworzonej w 2010 r. witryny internetowej www.czaswlas.pl.

Lasy Państwowe wydają również własne ogólnodostępne i darmowe publikacje, przydatne każdemu kto chce pogłębić swoją wiedzę przyrodniczą.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej