Zawilec gajowy (Anemone nemorosa)

  • Kwitnące Kwitnące
  • Biały

Jaskrowate (Ranunculaceae)

 

Bylina z podziemnym, płożącym się kłączem. Pędy wysokości 10-25 cm, z trzema liśćmi osadzonymi okółkowo w górnej połowie łodygi. Liście łodygowe na ogonkach długości 1-3 cm, dłoniasto 3(5)-dzielne. Kwiaty szczytowe na długiej szypułce, pojedyncze, średnicy 2-4 cm. Działki okwiatu, w liczbie zwykle 6-8, białe, z zewnątrz różowawe. Kulisty owoc zbiorowy złożony jest z niełupek długości do 3 mm. Kwitnie: III-V.

Rośnie na glebach świeżych, średnio żyznych i żyznych. Występuje w aspekcie wiosennym w grądach, łęgach, świetlistej dąbrowie, borach mieszanych. Zawiera trującą ranukulinę.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.