Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

  • Drzewa Drzewa
  • Liściaste Liściaste
  • Liście złożone Liście złożone

Różowate (Rosaceae)

 

Drzewo lub krzew wysokości 5-15(20) m i pierśnicy 60 cm. Żyje do 100 lat. Kora szara, gładka. Liście do 20 cm dł., złożone z 9-15(21) listków, piłkowanych oprócz nasady, spodem nieco owłosionych. Kwiaty obupłciowe, białe, 5-krotne, średnicy do 1 cm, w gęstych, owłosionych baldachogronach. Owoce, typu jabłkowatego, kuliste, pomarańczowe do czerwonych, cierpkie i gorzkie, dojrzewają we IX, do zimy pozostają na drzewach. Zjadane przez liczne ptaki i ssaki. Kwitnie: V. Ma szeroką amplitudę siedliskową.

Rośnie na glebach świeżych do wilgotnych, średnio żyznych, w borach sosnowych i mieszanych, dąbrowach, grądach i olsach. Owoce jadalne po obróbce. Mają 2 razy więcej karotenu niż marchew. Roślina lecznicza.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.