Nadleśnictwa Puszczańskie

Hajnówka

Nadleśnictwo Hajnówka jest obiektem o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych.

Na obszarze nadleśnictwa mamy do czynienia z różnymi formami ochrony przyrody, krajobrazu i obszarami funkcyjnymi o zróżnicowanym układzie reżimów ochronnych. Od obszaru chronionego krajobrazu, poprzez rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochronę gatunkową roślin i zwierząt, po obszar Natura 2000.

W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa występują liczne gatunki chronione:

  • 107 gatunków roślin,
  • 23 gatunki grzybów i porostów,
  • 90 gatunków bezkręgowców,
  • 5  gatunków ryb,
  • 13 gatunków płazów,
  • 7 gatunków gadów,
  • 199 gatunków ptaków
  • 41 gatunków ssaków

Nadleśnictwo Hajnówka, jako jedno z trzech nadleśnictw puszczańskich, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposób specjalny, tworząc wzorcowy  kompleks promocyjny o nazwie Leśny Kompleks Promocyjny ,,Puszcza Białowieska”, którego głównym celem jest ochrona substancji i walorów Puszczy Białowieskiej polegającej na zachowaniu procesów ekologicznych.

Nadleśnictwo podzielone jest na trzy obręby, które były odrębnymi nadleśnictwami w latach 1919- 1972, tj. Obręb Hajnówka (5 920 ha), obręb Leśna (5 869 ha), obręb Starzyna (7 868 ha). W roku 1973 zostały połączone w jedno Nadleśnictwo Hajnówka, które działa do dnia dzisiejszego. Na obszarze obrębów wyznaczono łącznie 10 leśnictw, w tym szkółkę gospodarczą i Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Obiekty edukacyjne w Nadleśnictwie Hajnówka:

– Izba edukacyjna w budynku nadleśnictwa, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, plansze, instalacje reliefowe, umożliwia prowadzenie zajęć bądź też pokazów dla grupy do 40 osób.

– Sala multimedialna w budynku nadleśnictwa, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, stoły i krzesła umożliwiająca prowadzenie zajęć, warsztatów, bądź też pokazów dla grupy do 45 osób.

– Leśny Zaułek Historyczny, tj. punkt edukacyjny przy siedzibie nadleśnictwa, składający się z 3 wiat wystawowych przedstawiających zagadnienia związane z leśnictwem, łowiectwem, historią Hajnówki i kolejek leśnych.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej