Nadleśnictwa Puszczańskie

Browsk

Nadleśnictwo Browsk istnieje od 1921 r. obejmując swym zasięgiem północno-wschodnią część ówczesnej Puszczy Białowieskiej (obecnie część terenów Białorusi). Jego nazwa pochodzi od osady, która aktualnie znajduje się w białoruskiej części Puszczy. Reaktywowane zostało w 1945 roku w granicach państwa polskiego. W 1973 roku Nadleśnictwo zostało powiększone przez przyłączenie terenów Nadleśnictwa Narewka (wcześniej, tj. w 1970 roku do Nadleśnictwa Narewka włączono tereny Nadleśnictwa Lacka Puszcza, będącego pozostałością po Puszczy Bielskiej).

Jest to jedyna jednostka Lasów Państwowych, której nazwa pochodzi od miejscowości znajdującej się za granicą państwa.

Na wędrujących po lasach i wsiach naszego nadleśnictwa czeka sieć szlaków turystycznych. Bez wątpienia do najciekawszych obiektów na trasie tej wędrówki należy Park Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach, a tu przede wszystkim:

  • herbarium z unikalnym Lasowidem i jedynym w kraju słonecznym poromierzem
  • ośrodek edukacji przyrodniczo – leśnej
  • złoty szlak św. Eustachego z niepowtarzalną kapliczką w 360-letnim suchym dębie

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Browsk:

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej zlokalizowany jest w Gruszkach przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk. Ośrodek leśny w Nadleśnictwie Browsk to nic innego jak odpowiednio przygotowana klasopracownia, wyposażona w odpowiednie stoły do zajęć oraz pomoce: podręczniki, klucze, atlasy, tablice edukacyjne, sprzęt audiowizualny i komputer. Oprócz sprzętu zgromadzono tu cały szereg okazów umożliwiających poznawanie elementów przyrody leśnej. Nie chodzi tu jednak o jakieś strasznie drogie okazy, tylko o takie, które każdy uczeń może wziąć do ręki, dotknąć, obejrzeć np.: huby, liście, pędy, szyszki, owoce drzew i krzewów, fragmenty kory, przekroje pni drzew leśnych, pióra ptaków, ślady żerów owadzich, niektóre narzędzia używane do prac leśnych. Ośrodek prezentuje w różnej formie wiedzę o lesie, nawiązując do historii prezentuje również wystawy fotograficzne.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej