Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

  • Drzewa Drzewa
  • Liściaste Liściaste
  • Liście złożone Liście złożone

Oliwkowate (Oleaceae)

 

Drzewo wysokości 30-40 m, pierśnicy 100(227) cm. Żyje ponad 200 lat. Kora pnia ciemnoszara, płytko spękana. Pąki czarne. Liście duże, do 40 cm dł., złożone z 7-11(15) siedzących listków. Listki, zaostrzone, karbowanopiłkowane, nerw główny spodem zwykle owłosiony. Liście rozwijają się późno, nie przebarwiają się. Kwiaty bez okwiatu, obu- i jednopłciowe, w wiechach, wiatropylne. Orzeszki spłaszczone z wydłużonym, ok. 4 cm skrzydełkiem, zebrane licznie w wiszące długo owocostany. Kwitnie: IV-V, przed rozwojem liści.

Wilgociolubny, ma wysokie wymagania troficzne. Rośnie w żyznych lasach liściastych: łęgach, grądach, w olsie porzeczkowym.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.