Krogulec (Accipiter nisus)

  • Rodzina: Szponiaste Szponiaste
  • Gdzie widziałeś: Las Las
  • Gdzie widziałeś: Polana Polana, łąka
  • Gdzie widziałeś: Wieś Wieś
  • Rozmiar: Większy od kosa do wielkości wrony Większy od kosa do wielkości wrony
  • Szary
  • Brązowy
  • Pomarańczowy
Odtwórz głos

Długość ciała: 30-40 cm
Rozpiętość skrzydeł: 60-80 cm
Masa ciała: samce ok. 150 g, samice 250-300 g
Wygląd:
Samiec: stalowoszary grzbiet, rdzawoprążkowana pierś i rdzawe policzki, pomarańczowe oczy
Samica: stalowoszary grzbiet, szaroprążkowana pierś, żółte oczy
Młody: ciemnobrązowy grzbiet, grube i ciemne prążkowanie na piersi, żółte oczy

Drugi najliczniejszy gatunek ptaka szponiastego w Polsce (po myszołowie). W locie widoczne są szerokie skrzydła i długi, wąski ogon. Krogulec chętnie zasiedla młode, gęste lasy, śródpolne zagajniki oraz skraje większych kompleksów leśnych. Żywi się ptakami. Mniejsze samce polują na mniejsze ofiary np. sikory, czy wróble, zaś sporo większe od nich samice ścigają większe ptaki: drozdy, gołębie, czy kuropatwy. Zimą chętnie żeruje przy karmnikach. Jeśli dokarmiamy ptaki na tarasie lub przy oknie, krogulec szybko uczy się naganiać ofiary na szybę, by pochwycić rozbijające się o nią sikory, czy dzwońce. Nasze krogulce zimują w południowej i zachodniej Europie, natomiast u nas wtedy pojawiają się osobniki ze wschodu i północy.
Gatunek podobny do jastrzębia.

 

Opis na podstawie książki „Ptaki Polski” Andrzeja G. Kruszewicza, wydanej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Mogą Cię Zainteresować