Wróbel (Passer domesticus)

  • Rodzina: Pozostałe Pozostałe
  • Gdzie widziałeś: Wieś Wieś
  • Rozmiar: Wielkości wróbla i mniejszy Wielkości wróbla i mniejszy
  • Szary
  • Brązowy
Odtwórz głos

Długość ciała: 14-16 cm
Masa ciała: 25-30 g
Wygląd:
Samiec: brązowy, czarno kreskowany grzbiet, spód szary; z szarym ciemieniem, brązowymi brwiami i czarnym podgardlem
Samica: brązowy, czarno kreskowany grzbiet, spód szary, jasnobrązowa czapeczka

Gatunek kosmopolityczny, żyjący obok człowieka, zarówno miastach jak i wsiach. Wróble występują pospolicie, choć w ciągu ostatnich lat ich liczebność spada. Przyczyną jest brak dostatecznej ilości miejsc do gniazdowania, pokarmu oraz drapieżnictwo, na które są narażone ze strony głównie kotów. Gniazda buduje w szczelinach budynków, pod dachówkami, w budkach lęgowych, a na wsiach także w gniazdach bocianów i jaskółek oknówek. Budowla w kształcie kuli jest wykonana ze słomy, traw, perzu, kawałków materiału, sznurka i papieru, a jej wyściółkę stanowią pióra. Monogamiczny. Część par odbywa nawet 3 lęgi w ciągu roku. Żywi się nasionami oraz owadami. Gatunek podobny do mazurka. Osiadły.

 

Opis na podstawie książki „Ptaki Polski” Andrzeja G. Kruszewicza, wydanej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Mogą Cię Zainteresować