Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe „uroczysko Szczekotowo”

Około 100 m na południe od cmentarzyska z VII-IX w. znajduje się 56 kopców zawierających pochówki szkieletowe z XII-XIII w. W trakcie badań prowadzonych w latach 1918 i 2014 znaleziono w nich pochówki zawierające wyposażenie w postaci glinianych naczyń oraz szklanych i brązowych ozdób.