Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe „uroczysko Jelonka”

Na północnym brzegu niewielkiego strumienia znajduje się około 80 kopców tworzących dwa skupiska po 40 nasypów, datowanych na XII w. Badane one były przez archeologów w latach 1918 i 2013. Pod nasypami znaleziono groby wyposażone w naczynia gliniane oraz różnego rodzaju ozdoby z brązu, o pochodzeniu zachodnio- i wschodniosłowiańskim.