Symboliczny cmentarz wojskowy upamiętniający żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej

Lokalizacja na mapie