Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia – do obejrzenia stare chaty, prawosławna kapliczka, wiatrak, ule.

Białowieża

ul. Zastawa

tel. 85 681 22 49, 608 582 840