Ruch bezwizowy

Ruch bezwizowy na przejściu granicznym Białowieża - Pererow

Od 12 czerwca 2015 r. zgodnie z dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 9 marca 2015 r. nr 115.turyści mogą zwiedzać białoruski Park Narodowy „Puszcza Białowieska” bez konieczności posiadania wizy.

Ruch bezwizowy jest możliwy tylko na Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym Białowieża – Piererow – pieszo lub rowerem.

Podstawą do bezwizowego wjazdu i wyjazdu z Republiki Białorusi, jak również przebywania na terenie białoruskiego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” jest: 1) paszport, 2) ubezpieczenie - można je wykupić w Białowieży w: Hotelu Żubrówka, Hotelu Białowieskim, biurze turystycznym PTTK oraz w Hajnówce w Premium Ubezpieczenia Ewa Jałoza. Koszt ubezpieczenia wynosi 8 zł/osoba do 3 dni pobytu.

(Uwaga! Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. Osoby chore np. na cukrzycę powinny pomyśleć o wykupie dodatkowego ubezpieczenia, gdyż w razie nawrotu choroby koszty ewentualnej hospitalizacji pacjent będzie musiał pokryć samodzielnie.)

3) dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do pobytu można uzyskać w dwóch trybach:

a) korzystając z pomocy biura turystycznego organizującego wycieczki do puszczy po białoruskiej stronie granicy

lub

b) samodzielnie rejestrując się na stronie białoruskiego Parku (www.npbp.brest.by) oraz wypełniając wniosek. Należy wypełnić wszystkie obowiązujące pola ankiety rejestracyjnej. W trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi). Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail w ciągu kilku godzin turysta otrzyma przepustkę. Należy ją wydrukować i zabrać ze sobą, najlepiej w dwóch egzemplarzach.

(Uwaga! Dane w formularzu powinny się zgadzać z informacjami zawartymi w paszporcie – wszelka niezgodność np. literówka lub brak wpisu drugiego imienia w formularzu, podczas gdy takie znajduje się w paszporcie, skutkuje odmową wjazdu na teren Parku.)

Informacje dodatkowe:

1. Turysta zobowiązany jest opuścić terytorium Republiki Białoruś nie później niż 3 doby po wjeździe. W przypadku nie opuszczenia Republiki Białoruś w określonym terminie z przyczyny, nie zależnej od obcokrajowca, należy się zgłosić do administracji Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczności, ze względu, na które wyjazd został uniemożliwiony.

2. W przypadku zagubienia dokumentu upoważniającego do wyjazdu za granicę RB podczas pobytu na terenie Parku Narodowego „ Puszcza Białowieska” turysta powinien się zgłosić do przedstawicieli administracji Parku Narodowego.

3. Na granicy uruchomiony został punkt informacyjny. Na turystów czekać będą także autobusy kursujące na linii Kamieniuki – granica państwowa (kurs granica państwa– Kamieniuki: 11.00 i 18.30 / kurs Kamieniuki –granica państwa: 10.30 i 18.00)

4. Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług itp.) można uiścić uprzednio przelewem poprzez system PayPal. Ponadto na granicy zamontowany został również terminal płatniczy. Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty.

5. Bezwizowy ruch odbywa się tylko w obrębie Parku Narodowego, na określonych przez administrację Parku szlakach turystycznych (rowerowych, pieszych bądź innych), oznaczonych tablicami informacyjnymi, oznakowaniem lub w inny sposób.

6. Granice obszaru bezwizowego oznaczone są poniższym znakiem:

16.09.02 wiza

Informację pochodzą ze strony internetowej www.turystyczna.hajnowka.pl.