Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”

Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" dysponuje salą edukacyjną na 50 miejsc. Organizowane są tutaj zajęcia edukacyjne o tematyce leśnej i przyrodniczej: funkcje lasu, zasady ochrony jego trwałości oraz gospodarki leśnej, Puszcza Białowieska jako Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO, formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej, mieszkańcy Puszczy. Można tutaj również otrzymać informację turystyczną o Puszczy Białowieskiej.
Wiedzę o lesie można zdobywać nie tylko na wykładach i z tablic poglądowych, ale również w terenie. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą poznajemy las - miejsce wypoczynku, inspirację działań artystycznych i źródło bogactw naturalnych.
Ośrodek działa w Nadleśnictwie Białowieża, w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Unikatowe, wielowiekowe drzewostany i największe zwierzęta naszego kontynentu - żubry - to atrakcje tego miejsca.
Otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30. Brama Ośrodka otwarta jest w czasie pracy.
Zajęcia edukacyjne wymagają wcześniejszej rezerwacji!

Lokalizacja na mapie