Miejsce Mocy

Miejsca mocy to miejsca o bardzo dużym nagromadzeniu ładunków dodatnich, które korzystnie wpływają na organizm. Dla człowieka jest ona odczuwalna jako forma subtelnej wibracji. Osoby wrażliwe, poddając się jego działaniu są pełne wigoru, szybciej wypoczywają oraz odczuwają większy kontakt z przyrodą. Miejsce mocy w oddziale 495 zostało odkryte przez przypadek w styczniu 1993 roku przez trójkę białowieżan: Sergiusza Tarasiewicza, Borysa Rusko, Piotra Bajko, którzy w tym  miejscu szukali niedużego pomnika upamiętniającego śmierć robotnika naprawiającego pobliska linię kolejową Hajnówka-Białowieża. Została ona zniszczona przez Niemców w 1944 r. Odkrywców urzekły pozytywne odczucia, jakich w tym miejscu doświadczyli.

Wiosną 1994 roku uroczysko zbadał znany radiesteta i geomanta Leszek Matela. Klasyfikował znalezisko jako tzw. Miejsce mocy. Odnotowane tu promieniowanie jest znacznie podwyższone w stosunku do otoczenia.

We wrześniu 1994 r. radiesteta i bioenergoterapeuta Andrzej Ciupek potwierdził wyniki wcześniejszych badań. Sklasyfikował uroczysko, jako miejsce silniej oddziaływające niż wcześniej przez niego przebadana Jasna Góra, jak również jej prawosławny odpowiednik Święta Góra Grabarka.

Metodiusz Romanow w książce pt. ”Duchowe skarby Puszczy Białowieskiej” pisał, że na każdym miejscu uświęconym przez duchowe ludzkie wysiłki zostaje na zawsze ślad włożonej siły.

Przypuszcza się, że było to miejsce kultu pogańskiego, świadczyć o tym może przemyślnie ułożony kamienny krąg. Zapomniana dziś legenda głosi, że w pradziejach było w Puszczy ukryte miejsce, w którym gromadzili się wtajemniczeni, by swą mocą i mocą kamieni powstrzymywać wrogów zbliżających się do ukrytych w Puszczy osad.

Bardzo zagadkowy i interesujący jest drzewostan porastający to miejsce. Rosną tu drzewa o niespotykanym dla zwartych lasów pokroju. Nie mają głównego pnia, lecz kilka mniejszych. Jest tu bardzo dużo zrośniętych dębów. Korony głogów maja gałęzie skierowane w kierunku do ziemi. Wygląda to tak, jakby jakaś wielka siła ciągnęła je mocno do siebie. Ciekawe jest to, że widać to oddziaływanie nie tylko na starsze drzewa ale i młodsze.

Opis okolicy

Polana znajduje się w Nadleśnictwie Białowieża, w oddziale 495. Oddalona jest od Białowieży około 0,5 km. Do miejsca mocy prowadzi około 4 km szlak. Znajduję się tu parking oraz nieużywane przez pociągi tory kolejowe. W sezonie turystycznym jeżdżą nimi drezyny.

Lokalizacja na mapie