Kościół rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Białowiescy katolicy zostali zdziesiątkowani przez władze carskie po Powstaniu Listopadowym, do którego włączyli się strażnicy leśni. Po zabraniu kościoła w Narewce na cerkiew w 1866 r. Białowieża została włączona do parafii w Szereszewie. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaistniały warunki do utworzenia parafii w Białowieży. Pierwszym duszpasterzem (od 1924 r.) i organizatorem parafii był ks. Józef Dowgiłło. Nabożeństwa odprawiano najpierw w kaplicy urządzonej w dawnym pałacu carskim. W 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła w stylu neorenesansu polskiego według projektu arch. Borysa Zinserlinga z Warszawy. Świątynię konsekrował 15 X 1934 r. abp metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski. Nie była ona jeszcze wykończona i brakowało funduszy na dalsze prace. Dopiero od lat 70-tych minionego wieku trwały prace wykończeniowe i remontowe. Wprowadzono wówczas wiele elementów "korzenioplastyki". W 2007 r. zainstalowane zostały 17-głosowe organy, pochodzące z Norymbergi.

 


Tekst opracowany przez PTTK Białowieża.

Lokalizacja na mapie