Miejsce Pamięci Narodowej – droga Jagiellońska

Na terenie żwirowni przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w latach 1941-1943 hitlerowcy rozstrzelali 486 Polaków, Białorusinów, Rosjan i Żydów przywiezionych w to miejsce z Białowieży i okolic.

Dnia 9 sierpnia 1941 roku nastąpiło masowe wysiedlenie ludności Żydowskiej z Białowieży, którą w tym czasie zamieszkiwało 550 osób tej narodowości. Zabrano im cały dobytek, pozostawiając tylko bagaż podręczny. Wysiedleńców zgromadzono w Parku Pałacowym. Kobiety i dzieci oraz starszych mężczyzn odtransportowano do Prużan. Chłopców powyżej 16 lat i mężczyzn do 45 lat, przetrzymywano w Białowieży. Następnego dnia Niemcy wywieźli ich na żwirownię w dawnym Nadleśnictwie Jagiellońskie, gdzie zostali rozstrzelani. Obecnie obiekt znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Białowieża.

Po likwidacji getta w Prużanach, żydzi wysiedleni z Białowieży zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince, w którym zginęli.

Miejsce mordu upamiętnia drewniany pomnik orła oraz symboliczna ekumeniczna mogiła z krzyżem katolickim i prawosławnym.

Lokalizacja na mapie