Izby Regionalne

Region Puszczy Białowieskiej to miejsce splotu wielu kultur, które tworzą fascynujący warkocz dziedzictwa regionu, spinający w całość pasma folkloru, obrzędowości i pamięci o przodkach. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. W samym sercu puszczy, dzięki staraniom mieszkańców, echo podlaskiego folkloru nadal wesoło rozbrzmiewa wśród kniei. W poszukiwaniu śladów kultury regionu zapraszamy do Izb Regionalnych prezentujących wnętrza dawnych chat podlaskich, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło.

 

Izby Regionalne w kwaterach agroturystycznych:

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym:

Cerkiewne Podlasie- zdjęcia ikon i cerkwi z Podlasia, wiadomość na temat symboliki krzyża, ikon pisanych, uzdrawiającej mocy wód świętych.

Leśna Galeria -makiety zwierząt w naturalnym, leśnym krajobrazie z opisem.

Gościnny Las -plansze tematyczne o zwierzętach, ptakach, grzybach i rybach.

Ojcowizna -narzędzia i maszyny dawniej używane, pracownie: cięcia ręcznie drzewa, ręcznego mielenia zboża w żarnach, cepowania, ubijania masła, tkania dywanów, szukania wody za pomocą rożdżki.

Dwór Bartnika w Narewce- muzeum pszczelarskie,

Melisa w Plancie – Muzeum Rodzinne

Na skraju puszczy w Zabłotczyźnie- eksponaty narzędzi rolniczych- staroci,

Suszczy Borek w Suszczy Borku – muzeum chleba, pokazy wypieku chleba w muzeum chlebowym, żniwa

Żubrowa Ostoja w Słobódce – kuźnia z XX lat,

U Ireny w Lewkowie Starym – warsztaty tkacie

Kontakt:

Agroturystyczne Stowarzyszenie

„Puszcza Białowieska”

17-220 Narewka

ul. Mickiewicza 50

woj. podlaskie

tel. 85 685 82 15 – Prezes Stowarzyszenia

[email protected]

www.agrokwatera.eu


Tekst opracowany przez Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”