Dworek Gubernatora Grodzieńskiego

Lokalizacja na mapie