„Tropem Orlika” – Nadleśnictwo Hajnówka

Ścieżka usytuowana jest w sąsiedztwie osady Topiło. Powstała w ramach realizacji projektu Life Plus „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000".

Prowadzi ona przez miejsca, które pozwalają przedstawić środowiska niezbędne dla rozwoju populacji orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej oraz metody zdobywania przez tego drapieżnego ptaka pokarmu. Dziesięć przystanków daje możliwość poznania relacji między orlikiem a człowiekiem na przestrzeni dziejów. a także przedstawia zagrożenia dla tego ptaka w czasach dzisiejszych. Tablice zostały opatrzone ciekawymi piktogramami zachęcającymi do poznania tajemnic orlika krzykliwego  i Puszczy Białowieskiej.

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) jest gatunkiem dużego ptaka drapieżnego należącego do rodziny jastrzębiowatych. Podlega ochronie na mocy dyrektywy ptasiej (2009/147/WE z 30 listopada 2009). W Polsce jest to gatunek pof ścisłą ochroną, znajduje się także w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Orlik krzykliwy jest ptakiem wymagającym, bowiem gniazda zakłada w lasach, jednak poluje niemal wyłącznie na terenach otwartych - np. kośnych łąkach. Największym zagrożeniem dla tego ptaka ze strony człowieka jest utrata miejsc gniazdowych i żerowisk, zanikających głównie w skutek rozwijającego się rolnictwa.


Długość trasy: 2,2km

Lokalizacja na mapie