Białowieża – Narewka (szlak żółty)

Szlak biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża (gdzie znajduje się „Szlak Dębów Królewskich”). Trasa prowadzi Drogą Narewkowską przez Janowo do Narewki.


Długość trasy: 21km

Lokalizacja na mapie