Białowieża – Siemianówka (szlak niebieski)

Szlak prowadzi przez Pogorzelce. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (znajduje się tutaj Szlak Dębów Królewskich). Trasa przebiega przez Gruszki oraz Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa). Szlak biegnie przez Obręb Ochronny Hwoźna. Kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p. w. Św. Jerzego Zwycięzcy z XVIII wieku. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.


Długość trasy: 41km

Lokalizacja na mapie