Skrzydlaty Drapieżca

Ścieżka dydaktyczna "Skrzydlaty Drapieżca" została stworzona z myślą o miłośnikach przyrody, którzy chcą podejrzeć jednego z największych polskich orłów - Orlika krzykliwego. Szlak rozpoczyna się przy drodze Narewskowskiej i zamyka pętlę o długości 2,8 km. To właśnie tutaj, w dolinie rzeki Łutownia zbudowano wiatę obserwacyjną, idealną aby zaszyć się z lornetką i wyczekiwać na pojawienie się tego skrzydlatego drapieżcy.

Orlik krzykliwy jest ptakiem, który nie lubi nudy. Spędzając okres lęgowy w naszym kraju, zamieszkuje lasy, gniazda zakłada między drzewami, natomiast zimuje w Afryce.  Trudne do wypatrzenia gniazda orlika krzykliwego są objęte strefami ochronnymi, tak aby zmniejszyć do minimum ryzyko spłoszenia lęgującej pary. Polować, orlik lubi na otwartej przestrzeni - łąkach nadrzecznych, wykaszanych niegdyś regularnie przez miescowych ludzi na użytek gospodarski. Dziś ten ptak ma duży problem. Rolnicy nie wykaszają już łąk nad rzekami, tak jak robili kiedyś, Zarastają one wysoką roślinnością, uniemożliwiając orlikowi sprawne poszukiwanie ofiar. W trosce o przyszłość tego gatunku, dzięki funduszom unijnym na terenie Puszczy Białowieskiej  udało się przywrócić wiele hektarów łąk nad rzekami do takiego stanu, aby orlik krzykliwy mógł swobodnie polować oraz by człowiek mógł go dyskretnie podglądać i cieszyć się obecnością tego dostojnego orła.


Długość trasy: 2,8km

Lokalizacja na mapie