Puszczańskie Drzewa

Ścieżka „Puszczańskie drzewa” powstała w 1998 r. Prowadzi z Białowieży przez Rezerwat Krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera do Rezerwatu Pokazowego przez lasy grądowe z okazałymi drzewami. Po zwiedzeniu zagród ze zwierzętami można wrócić do Białowieży ścieżką „Żebra żubra” oraz wejść na wieżę widokową znajdująca się na trasie Białowieża-Pogorzelce. Można z niej podziwiać panoramę Puszczy Białowieskiej.


Długość trasy: 2,4km

Lokalizacja na mapie