Ptaki Zbiornika Siemianówka

 

Ścieżka edukacyjna "Ptaki Zbiornika Siemianówka" biegnie przez 4,5 km południowym brzegiem zbiornika, utworzonego w latach 1977 - 1990, od miejscowości Kruhlik przez Siemianówkę aż do punktu widokowego Maruszka. Po drodze można skorzystać z kilku wież widokowych zlokalizowanych na brzegu. Zbiornik, jak i otaczająca go dolina Narwi to jedna z najważniejszych ostoi ptaków północno-wschodniej Polski i jeden z najważniejszych przystanków podczas ptasich wędrówek. Ornitolodzy z całej Europy, którzy regularnie pojawiają się w okolicach Puszczy Białowieskiej obowiązkowo odwiedzają również to miejsce. Dlaczego? Ponieważ stwierdzono tu występowanie aż około 280 gatunków ptaków, z tego 26 z nich to gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Podczas sezonu lęgowego, gniazda zakłada tutaj około 180 gatunków ptaków. Można tu spotkać między innymi: krakwę, głowienkę, podróżniczka, wąsatkę, pliszkę żółtą, łabędzia krzykliwego, rybołowa, czy bielika. Podczas jesiennych migracji okolice Zbiornika Siemianówka są noclegowiskiem dla tysięcy żurawi, które klangorem przeszywają wrześniowe poranne powietrze. Od sierpnia do października nad zbiornikiem działa obóz obrączkarski – „Akcja Siemianówka”, który tak jak kilka innych obozów w Polsce zajmuje się obrączkowaniem ptaków i zbieraniem danych naukowych, pomocnych w planowaniu strategii ochrony ptaków. Zimą, w okolicach zbiornika Siemianówka i Puszczy Białowieskiej pojawiają się gatunki z północy i wschodu, np. myszołów włochaty, czeczotka, jemiołuszka czy okazjonalnie śnieguła.


Długość trasy: 4,5km
Szacunkowy czas: 3h

Lokalizacja na mapie