Masiewo – Uroczysko „Głuszec” – Masiewo (szlak czerwony)

Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu "Głuszec", włączonego w 1996 r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Szlak częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem i biegnie przez Obręb Ochronny "Rezerwat" Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w osadzie Zamosze niedaleko Masiewa i kończy się w jej pobliżu na Polanie Masiewo.


Długość trasy: 6,5km