Białowieża – Siemianówka (szlak niebieski)

Szlak prowadzi obok skansenu wsi puszczańskiej do wsi Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (znajduje się tam ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"). Dalej przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa); kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy, z XVIII wieku. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.


Opracowano przez Urząd Gminy Białowieża.


Długość trasy: 41km