Białowieża – Narewka (szlak żółty)

Trasa szlaku biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich". Dalej prowadzi Drogą Narewkowską przez Janowo do Narewki.


Opracowano przez Urząd Gminy Białowieża.


Długość trasy: 21km