Spotkania literackie z cyklu „Cyrylicą pisane” – I – XII 2016, 2017

Biblioteka oprócz działalności muzealnej jest jednym z najważniejszych punktów w naszym Stowarzyszeniu. Jest to bodaj największa biblioteka literatury białoruskiej w Polsce, księgozbiór liczy prawie 11 tys. woluminów. Korzysta z niego przede wszystkim młodzież ucząca się języka białoruskiego w województwie podlaskim (Hajnówka, Białystok, Bielsk Podlaski), ale i młodzież z całej Polski ( Warszawa, Lublin, Wrocław). Biblioteka oprócz białoruskiej literatury pięknej, literatury dziecięcej, w swych zbiorach ma też pozycje historyczne, geograficzne, etnograficzne, religijne, książki związane ze sztuka białoruską, prawosławiem i inne. Poza księgozbiorem i czytelnią gromadzone są również archiwalne dokumenty, czasopisma, zdjęcia, filmy dokumentalne twórców z Białorusi a traktujące o białoruskiej mniejszości w Polsce, obrzędach, zwyczajach i tradycjach.

Organizowane są również spotkania autorskie z pisarzami, poetami białoruskimi, wydawcami  w ramach cyklu „Cyrylicą pisane”. Prezentowane są nowości książkowe. Gośćmi spotkań byli  m.in.: Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk, Doroteusz Fionik, Jan Maksymiuk, Wiesław Rozbicki, Helena Głogowska, Aleś Kamocki, Oleg Łatyszonek, Vital Voranau i wiele innych.