Przejazdy Białowieskim Expresem, Krzysztof Szkuta

Firma oferuje przejażdżki Białowieskim Expresem, czyli lokomotywą i wagonikami mieszczącymi do 30 osób.


tel: 692 558 843
www: www.bialowieskiexpress.bialowieza.pl