Hotel „Białowieski***” w Białowieży

Dostępnych jest 200 sztuk dla dorosłych i młodzieży.

Dostępnych są 3 pary kijków Nordic Walking.


tel: 85 681 2022, 85 681 2021
e-mail: [email protected]
www: www.hotel.bialowieza.pl