Żebra Żubra

Pomysłodawcą ścieżki był Pan Jacek Wysmułek, leśniczy w Nadleśnictwie Białowieża, wraz ze swoją żoną Barbarą. Pierwszą ścieżkę stworzyli oni już w latach 1978-1981. Niezwykle oryginalna nazwa szlaku odzwierciedla charakter pierwotnej konstrukcji kładki, która została zbudowana z drewnianych szczap ułożonych bezpośrednio na ziemi. Przez wzgląd na zły stan kładki Nadleśnictwo Białowieża poddało ją modernizacji.  Niegdyś służyła lokalnej społeczności jako przeprawa między miejscowościami Białowieża i Pogorzelce. Początek ścieżki znajduje się na przedłużeniu ulicy Zastawa przy drodze prowadzącej przez Pogorzelce i Teremiski do wsi Budy, natomiast kończy się przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Łączna długość tego niezwykle malowniczego szlaku wynosi 4 km. Ścieżka wiedzie przez różne typy lasu, a odwiedzający mają możliwość znaleźć się wśród malowniczych wykrotów i powalonych drzew porośniętych różnymi gatunkami grzybów, porostów i mszaków.

Lokalizacja na mapie