Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Rezerwat Pokazowy Żubrów to obiekt Białowieskiego Parku Narodowego. W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki, żbiki i ryś. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.
Rezerwat Pokazowy Żubrów jest udostępniony do zwiedzania:

  • w sezonie (od 15 kwietnia do 15 października) codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00,
  • poza sezonem od wtorku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 16:00.
Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej