Punkt edukacyjny „Tradycje pszczelarskie mieszkańców Puszczy Białowieskiej”

Zlokalizowany za budynkiem Nadleśnictwa punkt edukacyjny złożony jest z dwóch wiat poświęconych tematyce pszczelarskiej wraz z ekspozycją związaną z bartnictwem. (w realizacji)