Kolejka Wąskotorowa

Kolejka wąskotorowa Nadleśnictwa Hajnówka jest jedną z największych atrakcji turystycznych na terenie Puszczy Białowieskiej. Turyści mają tu do wyboru dwie trasy przejazdu: „Kolejką wąskotorową z Hajnówki do Topiła” (11 km) lub Hajnówka – Dolina rzeki Leśnej (6 km).

Historia kolejki wąskotorowej sięga roku 1915. Gdy w czasie I wojny światowej wschodnia ściana Polski została inkorporowana przez Niemców (w latach 1915-1918 Puszcza Białowieska pozostawała pod niemieckim zarządem wojskowym), rozpoczęła się intensywna wycinka zasobów leśnych. Na terenie Puszczy Białowieskiej wybudowano sieć tartaków, smolarnie, fabrykę chemiczną- największą w ówczesnej Europie. By usprawnić transport drewna, rękoma jeńców wojennych oraz okolicznych mieszkańców wybudowano sieć torowisk kolejki wąskotorowej o łącznej długości 130 km. Swoją funkcję kolejka pełniła do lat 90 XX w.

W 1991 roku, w 75. rocznicę budowy kolejki, udostępniono ją dla ruchu turystycznego na trasie Hajnówka-Topiło. I tak od 24 lat kolej mknie po ostępach Puszczy Białowieskiej, ukazując swoim pasażerom jej naturalne piękno. Trasa kolejki biegnie w głąb lasu, stanowiąc oryginalną formę poznania przyrody. Obecnie wykorzystuje się około 17 km kolejek. Szlak kolejki wąskotorowej zaczyna się na terenie Nadleśnictwa Hajnówka – ustawiono tu stację z lat 30-tych oraz mini skansen z parowozem i wagonami. Będąc tutaj, poczujemy klimat schyłku ubiegłego stulecia, przesiąkniętego zapachem smaru i żywicy. W dalszej części tryba szlaku wiedzie przez piękne, puszczańskie ostępy, przecina dolinę rzeki Leśna i rezerwat Głęboki Kąt, aż do śródleśnej osady Topiło.

W pobliżu końcowego przystanku na tej trasie kolejki można skorzystać z jednej z dwóch ścieżek edukacyjnych - „Puszczańskie Drzewa" lub „Tropem orlika". Przy końcowym przystanku kolejki zostało również przygotowane miejsce ogniskowe z wiatami.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej