TERENY DOSTĘPNE DLA TURYSTÓW

Informacja o udostępnionym terenach leśnych, drogach i szlakach.

Aktualnie udostępnione są na terenie nadleśnictwa następujące miejsca:

1) obszar nadleśnictwa położony na północ i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 689 (między osadą Zwierzyniec a granicą państwa), wraz ze wszystkimi drogami i szlakami,
2) droga „Narewkowska”,
3) droga „Sinnicka”,
4) ścieżka edukacyjna „Miejsce Mocy”,
5) tryb „Jagielloński”,
6) droga „Czerlońska”, od trybu „Jagiellońskiego” do Czerlonki,
7) droga „Kamieniecka”, do trybu „Beczkowego”,
8) tryb „Beczkowy”, od drogi „Kamienieckiej” do trybu Pacowskiego,
9) tryb „Pacowski”, od trybu „Beczkowego” do trybu „Olemburskiego”,
10) tryb „Olemburski”, od trybu „Pacowskiego” do trybu „Zwierzynieckiego”.

Poniżej znajdą Państwo aktualną mapę obszarów objętych zakazem oraz obszarów udostępnionych wraz z obwieszczeniem.

Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z lasów.

Przypominamy jednocześnie, że w licznych obszarach objętych ochroną rezerwatową obowiązują związane z tym ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Mapa lasów objętych okresowym zakazem wstępu – 01.04.2020

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej