Parking leśny przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów

Lokalizacja na mapie