Kruk (Corvus corax)

  • Rodzina: Pozostałe Pozostałe
  • Gdzie widziałeś: Las Las
  • Gdzie widziałeś: Polana Polana, łąka
  • Rozmiar: Większy od wrony Większy od wrony
  • Czarny
Odtwórz głos

Długość ciała: 55-65 cm
Masa ciała: ok. 1 kg
Wygląd: czarny, masywny dziób, klinowaty ogon

Największy i najcięższy ptak śpiewający. Obecnie występuje w całym kraju, choć niegdyś był zwalczany przez myśliwych i przetrwał tylko w zwartych kompleksach leśnych, głównie na wschodzie kraju. Duże i solidne gniazdo buduje w szczytowej partii wysokiego drzewa – zazwyczaj świerka lub sosny. Do lęgu przystępuje bardzo wcześnie – już w lutym. Monogamiczny. Ponad 80% diety stanowi padlina, ale nie gardzi też żywym zającem i nie stroni od plądrowania ptasich gniazd. Jako pierwszy pojawia się przy padlinie, zawiadamiając inne gatunki krakaniem o źródle pożywienia. Gatunek osiadły.

 

Opis na podstawie książki „Ptaki Polski” Andrzeja G. Kruszewicza, wydanej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Mogą Cię Zainteresować