Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z grobami przykrytymi kamiennymi brukami „uroczysko Zamczysko”

Datowane na XII w. cmentarzysko położone jest na szczycie niewielkiego wzniesienia, w odległości około 1 km od rozległej osady. Opisane po raz pierwszy na początku XIX w. przyciągało odwiedzających Puszczę pisarzy i poetów. Odwiedził je m. in. H. Sienkiewicz i E. Orzeszkowa, którzy uwiecznili je w swojej twórczości. Wyposażone w gliniane naczynka i brązowe ozdoby groby przykryte były kamienni brukami.