Rezerwat Pokazowy Żubrów

W rezerwacie można spotkać żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i żbiki. Rezerwat Pokazowy Żubrów jest najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną BPN, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.
Obiekt można zwiedzać cały rok.

Rezerwat Pokazowy Żubrów jest udostępniony do zwiedzania:

  • w sezonie turystycznym (od 15 kwietnia do 15 października) codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00,
  • poza sezonem od wtorku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 16:00

tel. +48 85 681-2398

Lokalizacja na mapie